dnes je 24.10.2021

Input:

Čestné vyhlásenie zamestnávateľa

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.9 Čestné vyhlásenie zamestnávateľa

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová


Stiahnuť vzor

Podpísaný/spoločnosť .................................................................................................................

(obchodné meno/názov, ak nie je, tak meno a priezvisko)

IČO (ak nie je, tak rodné číslo fyzickej osoby - zamestnávateľa) .......................................

Sídlo, bydlisko alebo miesto podnikania ....................................................................................

.......................................................................................................................................................

týmto na účel vydania potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo udelenia povolenia na zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny na sezónne zamestnanie úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a v zmysle § 21b ods. 3