dnes je 19.9.2020

Input:

Cudzinecká polícia - prístup k informáciám

16.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9 Cudzinecká polícia - prístup k informáciám

Mgr. Dag Dej

Cudzinecké právo, respektíve právo upravujúce pobyt cudzincov, je v súčasnosti jedným z najviac aktualizujúcich sa právnych odvetví v systéme práva EÚ a nášho národného práva. Byť informovaný o zmenách, novinkách, „mať prehľad” – je kľúčové pre správny postup, pretože čo platilo pred pol rokom, dnes platiť nemusí ... Jeden z najdôležitejších zákonov, upravujúci postupy vo veciach pobytu cudzincov (zákon č. 404/2011 Z. z.), má od začiatku platnosti (od 01.01.2012) na konte už 13 noviel, ktoré podstatne menili podmienky udeľovania pobytu pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

Cudzinecká polícia vytvorila niekoľko informačných kanálov, ktoré je možné využiť, a dostať sa k informáciám – ale sú poskytované informácie v rámci týchto platforiem skutočne aktuálne?

1. Informačné bulletiny a brožúrky umiestnené na stránkových pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície – v čase, kedy tam boli umiestnené, pravdepodobne poskytovali adekvátne informácie, otázne je, ako často sú aktualizované.

2. Informácie poskytované cez „infolinku” cudzineckej polície – pozostáva zo zverejnených telefonických a elektronických kontaktov v rámci jednotlivých regiónov a v rámci úradu hraničnej a cudzineckej polície ako centrály. V prípade vierohodnosti sa predpokladá, že budú poskytované aktuálne informácie, ale aj tu treba rátať s ľudským faktorom, či už na strane cudzinca, ktorý niekedy nevie položiť relevantné otázky, alebo na strane pracovníka, obsluhujúceho infolinku. Asi najväčšiu dôveru by som mal k informáciám poskytnutým centrálne z úradu. V prípade, ak vám to „nesúri”, najlepším spôsobom, ako sa dostať k odpovedi na otázky, je elektronická komunikácia. V tomto prípade ale treba rátať, že odpoveď vám môže prísť až o niekoľko týždňov v závislosti od pracovnej zaneprázdnenosti príslušných pracovníkov. Tento čas by nemal prekročiť jeden mesiac.

3. Informácie zverejnené na webovom portáli Ministerstva vnútra SR – kompetentní si zrejme uvedomili dôležitosť informovania o podmienkach udelenia pobytu, a preto sa v posledných rokoch snaží svoj webový portál aktualizovať. V prvom rade sa z neho dozviete základné informácie ako napr. príslušná legislatíva, adresy jednotlivých oddelení cudzineckej polície, kontakty na infolinku alebo sa môžete cez hypertextové odkazy dostať na stránky niektorých mimovládnych organizácií poskytujúcich ďalšie informácie na túto tému. Čo sa týka informácií k podmienkam udeľovania pobytu, tento portál je ešte stále dosť nepružný. Určité informácie poskytuje podstránka „najčastejšie otázky”, ale v tomto prípade ide len o čiastkové informácie. Pozitívne hodnotím možnosť odoslania