dnes je 24.10.2021

Input:

Informačná karta

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.8 Informačná karta

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová


Stiahnuť vzor

platné od 5.5.2017 PRÍLOHA Č. 12

o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu*/ alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce*/

štátneho príslušníka tretej krajiny1) uvedeného v § 23a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti

Priezvisko:  Meno:  
Dátum narodenia: Rodné číslo2):  Pohlavie: Muž ...... Žena......  
Štátna príslušnosť: Číslo cestovného dokladu/*identif. karty/*: 
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Neukončenézákladné  Stredné odborné  Vyššie odborné   
Základné  Úplné Strednéodborné   VŠ 1. stupňa  VŠ 2. stupňa  VŠ 3. stupňa  
Nižšie stredné odborné  Úplné stredné všeobecné     

Deň nástupu do zamestnania*/ Deň začatia vyslania na výkon práce na území SR*/ ..…………………........…............

Deň skončenia zamestnania*/ Deň skončenia vyslania na výkon práce na území SR*/ .........………………....………...

Predpokladaná doba