dnes je 24.10.2021

Input:

Komentár k ZP § 118 Mzda

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.1 Komentár k ZP § 118 Mzda

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 118

(1) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu

K ods. 1

Komentár

§ 118 ods. 1 upravuje základnú povinnosť zamestnávateľa poskytovať mzdu za vykonanú prácu. Z uvedeného možno dedukovať, že za nevykonanú prácu zamestnancovi mzda nepatrí. Zákonník práce rozlišuje aj dôvody nevykonania práce, resp. rôzne situácie, kedy sa nevyplatí zamestnancovi žiadne plnenie a kedy sa zamestnancovi vyplatí iné plnenie (napr. náhrada mzdy).

K ods. 2 a 3: [Definícia mzdy]

(2) Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie