dnes je 24.10.2021

Input:

Minimálne mzdové nároky v roku 2022

8.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.318 Minimálne mzdové nároky v roku 2022

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Podľa § 120 ods. 4 ZP Zákonníka práce suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety.

Podľa § 120 ods. 8 Zákonníka práce sumy minimálnych mzdových nárokov na príslušný kalendárny rok sa oznámia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. O uverejnenie oznámenia podľa prvej vety požiada Ministerstvo