dnes je 20.5.2022

Input:

Mladistvý v postavení vedúceho zamestnanca

20.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.356 Mladistvý v postavení vedúceho zamestnanca

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ZP) vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny. ZP neobmedzuje spôsobilosť byť vedúcim zamestnancom vekom ani rozumovou a vôľovou vyspelosťou. Z uvedeného vyplýva, že osobe mladšej ako 18 rokov by nemalo nič brániť byť vedúcim zamestnancom, hoci pôjde o funkciu, ktorá je náročnejšia z hľadiska organizácie práce, samostatného rozhodovania, zodpovednosti či kontroly iných zamestnancov. Napriek tomu, však, treba vychádzať z § 173 ZP, podľa ktorého zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú