dnes je 29.11.2021

Input:

Nové skutočnosti v závislej činnosti platné od 1. januára 2022 (strava na pracovisku, daňový bonus, lehota na podávanie prehľadu)

5.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.333 Nové skutočnosti v závislej činnosti platné od 1. januára 2022 (strava na pracovisku, daňový bonus, lehota na podávanie prehľadu)

Ing. Viera Mezeiová

V NR SR boli schválené novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP), ktorými sa zmenili/doplnili niektoré ustanovenia ZDP v rámci príjmov zo závislej činnosti v týchto okruhoch:

  1. zrovnoprávnenie oslobodenia hodnoty stravy zabezpečovanej zamestnávateľom a finančného príspevku na stravu - § 5 ods. 7 písm. b) ZDP;
  2. spresnenie znenia ustanovenia daňového bonusu na vyživované dieťa - § 33 ods. 1 písm. a) ZDP;
  3. zmena lehoty podávania pre mesačných prehľadov bez sankcií správcu dane - § 39 ods. 11 ZDP .

a) § 5 ods. 7 písm. b) ZDP (stravovanie zamestnancov)

  • Od dane je od januára 2022 oslobodená hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom