dnes je 20.5.2022

Input:

Obmedzenie hromadných podujatí v súvislosti s výkonom práce – pravidlá účinné od 19. januára 2022

20.1.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 5/2022 V. v. nariadil s účinnosťou od 19. januára 2022 opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Vyhláškou sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia okrem ustanovených výnimiek za dodržania predpísaných pravidiel.

Uvedený zákaz sa nevzťahuje na tieto typy hromadných podujatí uskutočňovaných v súvislosti s výkonom práce:

  • nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia,
  • stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25% kapacity priestorov hromadného podujatia,
  • vysoko rizikové hromadné