dnes je 20.5.2022

Input:

Oznámenie / nahlásenie voľného pracovného miesta

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3 Oznámenie / nahlásenie voľného pracovného miesta

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová.

Pre vysokokvalifikované pracovné pozície

Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny na pracovné miesto vyžadujúce vysokú kvalifikáciu, je povinný najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty písomne oznámiť ústrediu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku.

Pre ostatné pracovné pozície

Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta udeľovanej miestne príslušným úradom práce

(okrem výnimky nižšie), je povinný najmenej 30 pracovných dní (od 1. mája 2018 sa lehota skracuje na 20 pracovných dní) pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu