dnes je 22.10.2020

Input:

Postup zamestnávateľa pri nameraní zvýšenej teploty zamestnanca pred vstupom na pracovisko

15.10.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Mnohí zamestnávatelia zaviedli meranie teploty pred vstupom na pracovisko. Na Národný inšpektorát práce sa obracajú so žiadosťou o usmernenie, že ako má zamestnávateľ postupovať v prípade keď vzhľadom na prevenciu ochorenia na COVID-19, je zamestnancovi nameraná zvýšená teplota. Zamestnávateľov tiež zaujíma, či mu v tomto prípade môžu zakázať vstup na pracovisko.

Národný inšpektorát práce sa zaoberal touto problematikou a zaujíma k nej nasledovné stanovisko:

Vzhľadom na to, že meranie teploty a opatrenia s ním súvisiace vyplývajú z opatrení týkajúcich sa krízového stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, citujeme z usmernenia hlavného hygienika SR. Podľa deviatej aktualizácie tohto usmernenia:

Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 ˚C, náhlym nástupom straty dychu, chuti alebo poruchou chuti, zápalom pľúc a v prípade komplikácii môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dni. Osoba môže byt’ infekčná už 48 hodín pred nástupom príznakov. Koronavirus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

Link na usmernenie hlavného hygienika, kde je možné nájsť ďalšie informácie:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/usmernenie_HH_SR_COVID_19_deviata_aktualizacia.pdf.

V prípade ďalších otázok súvisiacich s opatreniami COVID-19 Vám odporúčame obrátiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva.

K problematike pracovnoprávnych vzťahov, ktoré vyplývajú z týchto otázok, uvádzame:

Opatrenia súvisiace zo zistením zvýšenej teploty