dnes je 20.5.2022

Input:

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5 Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová.

Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, na žiadosť útvaru Policajného zboru do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa podáva sa podáva na formulári určenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Prílohou k žiadosti je kópia:

a)pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania; ak ide o sezónne zamestnanie, prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,

b) rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa zákona č.