dnes je 27.1.2022

Input:

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest zamestnancov od 4. októbra 2021

11.10.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Dňom 4. októbra 2021 vstúpila do účinnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 250, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška upravuje pravidlá používania ochrany horných dýchacích ciest všetkých osôb. Povinnosti vyplývajúce z vyhlášky sa týkajú aj zamestnancov pri výkone ich práce.

Vyhláškou sa nariaďuje všetkým osobám, vrátane zamestnancov pri výkone práce, prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na týchto zamestnancov:

  • zamestnancov so závažnými poruchami autistického spektra,
  • zamestnancov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,