dnes je 19.9.2020

Input:

Preklady dokladov vydané v cudzom jazyku

13.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7 Preklady dokladov vydané v cudzom jazyku

Mgr. Dag Dej

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky štátne orgány a v podmienkach cudzineckej polície príslušníci ozbrojených zborov (policajti cudzineckej polície) sú povinní ovládať a používať v úradnom styku slovenský jazyk.

Cudzinecká polícia vo veci udeľovania pobytov má oproti ostatným štátnym orgánom pre používanie štátneho jazyka a cudzích jazykov v úradnom styku veľké špecifikum. V súčasnosti na územie Slovenskej republiky prichádza nespočetné množstvo cudzincov, štátnych príslušníkov tretích krajín z rôznych kútov sveta a národností, ktoré hovoria rôznymi jazykmi. Aj napriek tomu, že sa príslušníci cudzineckej polície snažia s prichádzajúcimi cudzincami komunikovať v anglickom jazyku, pre objektívne a úplné vyhodnotenie dokladov vydaných v cudzom jazyku predkladaných v konaní o udelenie pobytu je potrebné, aby tieto doklady boli úradne preložené do štátneho jazyka, v ktorom sa toto konanie vedie. Z uvedeného dôvodu je cudzinec povinný žiadosti a doklady vydané v cudzom jazyku potrebné v konaní o udelenie pobytu predložiť v úradnom preklade do štátneho jazyka. Úradným prekladom sa v tomto prípade myslí preklad vyhotovený prekladateľom splnomocneným štátom na vykonávanie prekladateľskej činnosti. Laicky povedané prekladateľ s pečiatkou.

Zákon o pobyte cudzincov pamätá aj na prípady, kedy v rámci zoznamu oficiálnych prekladateľov nie je zapísaný prekladateľ z požadovaného jazyka. V tomto prípade, je možné úradný preklad vyhotoviť napríklad aj do českého jazyka alebo využiť viac prekladateľov, ktorí napríklad vyhtovia úradný preklad do anglického jazyka a následne potom do štátneho jazyka. Doklady vydané alebo osvedčené príslušnými orgánmi Českej republiky, vydané v českom jazyku nie je potrebné prekladať do štátneho jazyka.

V prípadoch, kedy je úradný preklad do štátneho jazyka vyhotovený prekladateľom v cudzine, je potrebné k tomuto prekladu doložiť aj potvrdenie príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej republiky o tom, že preklad vyhotovila oprávnená