Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.7 Prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová


Stiahnuť vzor

PRÍLOHA Č. 9

____________________________________________________________________

(IČO, názov a sídlo zamestnávateľa)

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, titul) .............................................................................

spoločnosti ................................................................................................................................

týmto dávam svoj prísľub, že pána/pani ...................................................................................

dát. narodenia .......................................................

štátna príslušnosť .......................................................................................................................

po udelení povolenia na prechodný pobyt prijmem do zamestnania na pracovnú pozíciu názov a číselný kód zamestnania (SK ISCO)1 ..............................................................................

druh ekonomickej činnosti (SK NACE)2..................................................................................................................

od ............................................... do

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: