dnes je 20.5.2022

Input:

Prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.7 Prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová


Stiahnuť vzor

PRÍLOHA Č. 9

____________________________________________________________________

(IČO, názov a sídlo zamestnávateľa)

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, titul) .............................................................................

spoločnosti ................................................................................................................................

týmto dávam svoj prísľub, že pána/pani ...................................................................................

dát. narodenia .......................................................

štátna príslušnosť .......................................................................................................................

po udelení povolenia na