dnes je 20.5.2022

Input:

Skončenie pracovného pomeru mladistvého zamestnanca

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.355 Skončenie pracovného pomeru mladistvého zamestnanca

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Nielen na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancom sa vyžaduje zapojenie jeho zákonného zástupcu, ale zamestnávateľ s ním musí byť súčinný aj pri rozväzovaní pracovného pomeru. Podľa § 172 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ZP) výpoveď daná mladistvému zamestnancovi i okamžité skončenie pracovného pomeru s mladistvým zamestnancom zo strany zamestnávateľa sa musia dať na vedomie aj jeho zákonnému zástupcovi; ak pracovný pomer skončí mladistvý zamestnanec výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe, alebo ak sa má jeho pracovný pomer skončiť dohodou, je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu. Mladistvý zamestnanec je zamestnanec mladší ako 18 rokov (§ 40 ods. 3 ZP), nehľadiac na skoršie nadobudnutie plnoletosti uzavretím