dnes je 20.5.2022

Input:

Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO a zamestnávateľov na splatnosť odloženého poistného

10.12.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa začína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom opätovne posielať e-mailové správy, v ktorých ich upozorňuje na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za „pandemické“ mesiace marec, máj, jún a júl 2020. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností. Upozornenia dostanú tak ako v novembri tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa v prvej vlne pandémie zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt. Správy pošle 3 453 SZČO a 4 026 zamestnávateľom.

V mailových správach im Sociálna poisťovňa pripomína, aby nezabudli na povinnosť uhradiť platby do 31. decembra 2020. Zároveň ich upozorňuje, že ak tak neurobia, Sociálna poisťovňa bude zo zákona nútená predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále