dnes je 27.1.2022

Input:

Uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancom

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.353 Uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancom

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 40 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ZP) mladistvým zamestnancom je zamestnanec mladší ako 18 rokov. Táto kategória zamestnancov má vzhľadom na svoj vek právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a na osobitné pracovné podmienky vrátane špecifickej ochrany v pracovnoprávnych vzťahoch. To sa prejavuje už v rámci predzmluvných vzťahov. Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku (§ 11 ods. 2 ZP). Zmluvná sloboda je obmedzená aj