dnes je 7.7.2020

Input:

Vstup cudzincov na územie SR

20.3.2020, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné cestovné obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

V období od 13. marca 2020 nie je umožnený vstup cudzích štátnych príslušníkov na územie Slovenskej republiky s výnimkou nižšie uvedených prípadov:

  •  cudzinci s platným povolením na pobyt podľa zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení