dnes je 20.5.2022

Input:

Vstup zamestnancov na pracoviská – pravidlá účinné od 19. januára 2022

19.1.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia s účinnosťou od 19. januára 2022 nariadil vyhláškou č. 4/2022 V. v. dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa.

Podľa vyhlášky je zamestnávateľ povinný podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP. Táto podmienka sa nevzťahuje na osobu, ktorá na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádza do kontaktu s inou osobou.

Za zamestnanca v režime OTP (očkovaný, testovaný alebo prekonal ochorenie COVID-19) sa na účely tejto vyhlášky považuje zamestnanec v pracovnom pomere, zamestnanec vykonávajúci prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a osoba vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu (napr. zmluva podľa Obchodného zákonníka), ak ide