dnes je 24.10.2021

Input:

Vydávanie a doručovanie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní v roku 2021

30.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.315 Vydávanie a doručovanie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 75 ods. 1 a 2 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce - ZP) je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania (nie skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru) a potvrdenie o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru. Sporné je, či zamestnávateľ má povinnosť dokumenty doručovať, ak uvedené ustanovenie vyslovene narába so slovesom vydať. Dôjdenie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní do sféry dispozície je legitímnym očakávaním zamestnanca a opak môže byť oprávnene vnímaný ako významná ujma. Ak však právny predpis rozlišuje medzi pojmami vydanie a doručenie, nemožno ich stotožňovať. Zamestnávateľ nemusí zvoliť postup podľa § 38 ods. 1 ZP, ale môže vyžadovať od