dnes je 20.5.2022

Input:

Výnimka z nelegálnej práce sa má od začiatku roka 2023 rozšíriť

13.1.2022, Zdroj: SITA

Od začiatku budúceho roka sa má výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania rozšíriť aj na spoločnosti s ručením obmedzeným s najviac dvoma spoločníkmi v príbuzenskom vzťahu, ak pre ne vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, poberateľ dôchodku alebo študent do 26 rokov veku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o nelegálnej práci, ktorý v stredu schválila vláda.

Novelou zákona sa má tiež zefektívniť kontrola a zjednotiť postupy pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Výkon kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania už nemajú vykonávať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. „Táto kompetencia sa v plnom rozsahu presunie na inšpektoráty práce, nakoľko predmetné kontrolné orgány postupujú pri kontrole podľa rozdielnych zákonov, čo v praxi vyvoláva