dnes je 4.8.2020

Input:

Zamestnať cudzinca na nelegálnu prácu? Aké následky Vám môžu hroziť zo strany cudzineckej polície?

11.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5 Zamestnať cudzinca na nelegálnu prácu? Aké následky Vám môžu hroziť zo strany cudzineckej polície?

Mgr. Dag Dej

Zamestnaním štátneho príslušníka tretej krajiny bez udeleného pobytu na území Slovenskej republiky alebo na nelegálnu prácu Vám ako zamestnávateľovi hrozia zo strany Inšpektorátu práce a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny rôzne následky počnúc peňažnou pokutou končiac nemožnosťou ďalšieho zamestnania cudzinca. Ale hrozia Vám aj následky zo strany cudzineckej polície? Jednoznačne áno, pričom sú to následky súvisiace s administratívnym konaním alebo trestnoprávnym konaním.

Po zistení nelegálnej práce je vo väčšine prípadov štátny príslušník tretej krajiny administratívne vyhostený z územia Slovenskej republiky, pričom v niektorých prípadoch je aj zaistený a umiestnený v útvaroch cudzineckej polície na to zriadených. Týmto postupom ale vznikajú Slovenskej republike náklady, ktoré má povinnosť uhradiť

  • zamestnávateľ,

  • sprostredkovateľ zamestnania,

  • sprostredkovateľ zamestnania na základe zmluvy o dodávke práce, tovaru alebo služby alebo

  • ten, kto sa na dodávke práce, tovaru alebo služby sprostredkovane podieľal.

Do nákladov spojených s administratívnym vyhostením sa započítava všetko. Od tlmočníckych úkonov, použitia dopravných prostriedkov, personálnych výdavkov, ale aj výdavkov súvisiacich so zaistením a umiestnením štátneho príslušníka tretej krajiny. V krajných prípadoch, najmä keď zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny trvá viac mesiacov, sa náklady môžu vyšplhať aj na niekoľko desiatok tisíc eur. A to hovoríme o výdavkoch na jednu osobu. Množstvom nelegálne zamestnaných cudzincov sa výdavky na ich vyhostenie znásobujú.

Uhradením nákladov sa to končiť nemusí. Nelegálne zamestnanie napĺňa skutkovú podstatu trestného činu prevádzačstva podľa § 356 trestného zákona, čiže v takomto prípade hrozí aj trestnoprávny