dnes je 24.10.2021

Input:

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín (osobitne so špecifikami pre zamestnancov z krajín Srbsko, Ukrajina, Rusko)

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín (osobitne so špecifikami pre zamestnancov z krajín Srbsko, Ukrajina, Rusko)

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová.

Problematika zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenskej republiky sa vzhľadom na potreby trhu práce, ktorý zápasí s nedostatkom vhodných pracovníkov nielen na kvalifikovaných pracovných pozíciách, stáva veľmi aktuálnou a naliehavou.

Po viacerých úpravách právnych predpisov v tomto období (Zákonník práce, zákon o službách zamestnanosti, zákon o pobyte cudzincov), ktorých účinnosť bude od 1. mája 2018, je potrebné pripomenúť si nevyhnutné právne súvislosti a administratívne náležitosti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, teda občanov štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie