dnes je 20.5.2022

Input:

Zdravotné poistenie cudzincov v roku 2018

9.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2018 sa pre cudzincov zaviedol vstup do systému verejného zdravotného poistenia v SR naviazaný na minimálnu mzdu. Výška minimálnej mzdy pre rok 2018 = 480 eur/mesiac. V prípade, ak by občan z iného členského štátu alebo občan z cudziny nedosiahol tento minimálny príjem, bolo by zdravotné poistenie na území SR ukončené k poslednému dňu mesiaca, v ktorom príjem dosiahol.

Počas práceneschopnosti by sa takéto osoby považovali za zamestnancov (§ 11 ods. 3). Takouto úpravou dochádza k zamedzeniu špekulatívneho vstupu do systému verejného zdravotného poistenia osobám z iných štátov, ktorých deklarované príjmy na území SR sú často obmedzené na niekoľko desiatok eur.

Príklad:

Zamestnanec má v roku 2018 zmluvne dohodnutú mzdu vo výške 460 Eur + 50 % prémie ako variabilnú zložku mzdy. Posudzuje sa toto tak, že výška minimálneho príjmu je splnená? 

Rozhodujúca je výška mzdy, dohodnutá