ODBORNÝ PORTÁL Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike

Odborný portál Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike je jedinečným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí riešia problematiku zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov. V online publikácii nájdete odborné dokumenty, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. tlačivá a formuláre, ktoré potrebujete k práci, vzory zmlúv, rady a tipy priamo z praxe. V online publikácii máte v rámci predplatného navyše k dispozícií 24-hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy a bezplatný odpovedný servis od renomovaných odborníkov z praxe.

Viac informácií

ČO OBSAHUJE Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike

 • Články
 • Editovateľné tlačivá
 • Vzory zmlúv, formuláre a žiadosti
 • Právne predpisy
Viac informácií
image01

NADŠTANDARDNÉ  SLUŽBY  K  PREDPLATNÉMU

 • Editovateľné tlačivá
 • Bezplatný odpovedný servis
Viac informácií
image01

O tomto produkte


Ak chcete zistiť o on-line knihe Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike viac, rozkliknite si nižšie umiestnené odkazy, kde sú jej vlastnosti vysvetlené podrobnejšie.

 • Obsah

  Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín (osobitne so špecifikami pre zamestnancov z krajín Srbsko, Ukrajina, Rusko)

  Možnosť zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny v SR

  Oznámenie/nahlásenie voľného pracovného miesta

  Vystavenie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu

  Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

  Dĺžka trvania potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

  Zrušenie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

  Povolenie na zamestnanie

  Administratívne povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny Informačná povinnosť

  Ďalšie povinnosti zamestnávateľa

  Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie*/sezónne zamestnanie*

  Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie

  Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na základe vnútropodnikového transferu podľa dohody o WTO – na obdobie najviac 90 dní

  Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie*/sezónne zamestanie*

  Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie

  Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie na základe vnútropodnikového transferu podľa dohody o WTO – na celkové obdobie najviac 90 dní

  Prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania

  Informačná karta o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu*/ alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce*/štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v § 23a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti

  Čestné vyhlásenie zamestnávateľa

 • Funkcie

  Čo všetko zahŕňa predplatné Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike premium?

  Odborný portál Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republikepremium

  • Je databáza odborných článkov na tému zamestnávania cudzincov v Slovenskej republike. Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované. Okrem odborných textov sú k dispozícii aj Praktické informácie obsahujúce napr. mzdové kalkulačky, sankcie, tabuľky poistného, cestovné náhrady a mnoho ďalších užitočných údajov.
  • Prináša aj editovateľné tlačivá a formuláre, ktoré potrebujete k práci, rady a tipy priamo z praxe.
  • Právne predpisy sú k dispozícii k rôznym dátumom účinnosti – zmeny sú viditeľné na prvý pohľad, čo zvyšuje komfort pri používaní.

  Bezplatný odpovedný servis

  • Ak narazíte na problém, na ktorý ste nenašli odpoveď, je Vám k dispozícii bezplatný odpovedný servis. Stačí napísať otázku a písomnú odpoveď od odborníka získate najneskôr do 3 týždňov. 
 • Služby

  V odbornej publikácii Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike premium je možné informácie získavať rôznymi spôsobmi, z ktorých najbežnejšie sú dva popísané nižšie. Ideálne je, oba spôsoby vzájomne kombinovať!

  I. Vyhľadávanie podľa kľúčového slova

  Vypísaním hľadaného výrazu do príslušného okienka. Inteligentný našeptávač Vám ponúkne vhodné varianty pre čo najefektívnejšie nájdené výsledky hľadania. Následne znížime počet výsledkov filtrovaním. Najčastejšie využijeme „Téma“, tj. z akého uhlu pohľadu chceme problém riešiť, a „Aktuálnosť“ (pokiaľ chcete riešiť problém z aktuálneho obdobia, využijete Garanciu. Pokiaľ z iného, než súčasného obdobia, využijete Archív).

  II. Filtrovanie

  Vyberieme TÉMA

  Vyberiete tému, ktorú chcete aktuálne riešiť: napr. „Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie".

  Zvolíme TYP INFORMÁCIE

  Odborný portál Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike premium umožňuje vybrať články, upozornenia alebo právne predpisy.

  Zvolíme požiadavku na AKTUÁLNOSŤ

  • Garancia

  Dokumenty v online publikácii Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike premium sú priebežne aktualizované podľa legislatívneho vývoja. 

  • Archív

  Odborný portál Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike premium ponúka aj archív článkov. Pri nich bola garantovaná aktuálnosť k dátumu vydania, ale nie sú aktualizované na základe neskorších legislatívnych zmien. Môžete ich použiť napr. pri prípadných kontrolách. 

  Môj obsah

  V tejto sekcii nájdete otázky, ktoré ste poslali prostredníctvom stránky Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike premium.

Aký modul vybrať?

Prehľad modulov


* Ceny sú uvedené bez DPH v platnej výške

Želáte si kontaktovať nás?


Input:

Mám záujem:

Vyplňte prosím nasledujúci formulár, čo najskôr Vás budeme kontaktovať za účelom dohodnutia multilicencie, testovania či zodpovedania Vašej otázky:

Multilicencia

Na získanie možnosti bezplatného testovania je nutné vyplniť správne kontaktný telefón a Váš email.

Na Vami uvedený telefón Vás budeme kontaktovať najneskôr do druhého pracovného dňa, aby sme s Vami dohodli Vami preferovaný termín začiatku testovania ako aj Vami vybraný modul, ktorý chcete otestovať.

Na Vami uvedený email Vám potom pošleme vygenerované prístupové testovacie prístupy. 

Bez overenia správnosti Vášho telefónu a emailu teda nie je možné požadované testovanie poskytnúť. Ďakujeme za pochopenie.

Napíšte Vašu otázku
Vaše údaje